ZACHOWANIE WIĘZI Z BLISKIMI

By | Grudzień 12, 2014

W ostatnich latach uczeni uznali, że autonomia jest wyrazem psychospołecznej dojrzałości charakteryzującej się niezależnością od innych, jednak przy zachowaniu więzi z bliskimi osobami i tak­że przy uwzględnianiu wspólnych reguł postępowania. I tak jak już od dawna odróżniano samodzielność od samowoli, tak teraz odróż­nia się autonomię jako wartość pożądaną od autonomii w jej de­strukcyjnym wymiarze. Autonomię jako pożądaną wartość rodzice powinni u swojego dziecka pielęgnować niemal od początku jego rozwoju, a w okresie dorastania darzyć ją szczególnymi względami. Czynią tak, szanu­jąc przekonania i uczucia, jakie dziecko uzewnętrznia, a w sytuacji odmiennego zdania wysłuchując argumentów i starając się dziecko przekonać. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *