TRUDNOŚĆ W DOBORZE OPIEKUNKI DLA NIEPEŁNOPRAWNEGO DZIECKA

By | Grudzień 12, 2014

Niektórzy rodzice nie potrafią przekazać niani swoich oczekiwań dotyczących jej obowiązkow, mówią: „Niech się pani dobrze opie­kuje dzieckiem” i często dodają: „Tak jak własnym”. Jest to błąd, bowiem w każdej relacji zawodowej (a bycie nianią można trakto­wać jako zawód opiekuńczy) obustronne powinności należy wyraź­nie ustalić i omówić. Szczególne trudności w doborze niani mają rodzice dzieci niepeł­nosprawnych. Taka niania powinna być odpowiednio przygotowana do pracy z konkretnym dzieckiem, bo zupełnie innej opieki wymaga na przykład dziecko z uszkodzonym narządem ruchu, innej dziec­ko niewidome czy mające wadę słuchu. A w każdej z kategorii nie­pełnosprawności należy uwzględnić indywidualny obraz ograniczeń rozwojowych dziecka. Dobrze przygotowana do swej pracy niania może wspaniale uzupełniać czynności terapeuty, ale o takie nianie trudno.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *