TŁUMIENIE AUTONOMII

By | Grudzień 12, 2014

Tłumienie autonomii młodzieży przemocą wyzwala u niej dą­żenie do przemocy, czyli „gwałt odciska się gwałtem”.Warto też wiedzieć, że uczeni wyróżnili autonomię emocjonal­ną, poznawczą oraz behawioralną (czyli w zachowaniu), a wszyst­kie razem określają jako autonomię psychologiczną. Autonomia emocjonalna młodzieży polega na realistycznym uj­mowaniu swoich rodziców, w pewnym sensie na ich deidealizacji, co nie oznacza utraty więzi z nimi. Autonomia poznawcza obejmuje krytycyzm w stosunku do przekonań innych ludzi, przy równocze­snej kontroli nad własnymi myślami. Najwięcej problemów stwa­rza autonomia wyrażająca się w zachowaniu młodzieży, ponieważ najmocniej się uzewnętrznia i bywa najtrudniejsza do zaakcepto­wania przez dorosłych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *