STRATEGIE POSTĘPOWANIA

By | Grudzień 12, 2014

Jeżeli dorastające dziecko ma trudności poza domem, powinni się razem zastanowić, jak z nich wybrnąć i udzielić dziecku wsparcia. I zawsze starać się spojrzeć na problem z jego perspekty­wy, a konflikty rodzice — dorastający przyjmować jako nieuniknio­ne zderzenie się odrębnych autonomii, co jednak nie powinno być bolesne dla żadnej ze stron, ale wymaga uporania się z problemem niekiedy na drodze obopólnych ustępstw. Takich strategii postępo­wania można się nauczyć. Natomiast rodzicielskie postępowanie, które jest odwrotnością powyższego, prowadzi do wyrażania przez młodzież destrukcyjnych form autonomii, czyli nieliczenia się z innymi, podejmowania roz­wiązań siłowych, upartego przekonania o swojej racji zawsze i wszę­dzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *