PODEJMOWANY WYSIŁEK

By | Grudzień 12, 2014

I zazwyczaj podejmujemy wysiłek, aby nasze dziecko umiało i chciało się dzielić, współpracować i pomagać. Są to trzy podstawowe zachowania, które nazywamy prospołecznymi. Aby umiało — powinniśmy dziecko takich zachowań uczyć i to różnymi drogami. Dzieci najskuteczniej uczą się poprzez uczestnic­two i bezpośrednią obserwację, ale także poprzez refleksję wzbu­dzoną bajką, opowiadaniem czy filmem.Aby chciało — dziecko powinno być za takie zachowania, na­wet te o bardzo małym znaczeniu, nagradzane. To znaczy, powin­no być przekonane, że je zauważyliśmy, że je pochwalamy, że cie­szy nas jego zachowanie. NDziecko będzie wtedy przeżywało radość sprawstwa, a jest to silne wzmocnienie pobudzające do powtarza­nia zachowań i tym samym do ich utrwalenia się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *