NAŚLADOWANIE

By | Grudzień 12, 2014

Czym jest naśladowanie, wszyscy wiemy, natomiast wzmacnia­niem nazywamy taką konsekwencję zachowania, któ­ra zwiększa prawdopodobieństwo jego ponownego w y s t ą p i e n i a. Jest to definicj a naukowa, ale łatwa do zrozumie­nia: jeżeli uśmiech dziecka nagradzamy okazaniem radości, to po­zytywnie wzmocniliśmy taką reakcję dziecka i będzie się ono czę­sto uśmiechało. I jest też sprawą oczywistą, że jeżeli pozostajemy obojętni, lub jeszcze gorzej — okazujemy dziecku zniecierpliwienie lub złość — to wygaszamy uśmiech nie tylko w danej chwili. Warto przy tym pamiętać, że poniżej sześciu tygodni niemowlęta jeszcze nie potrafią rozpoznawać mimicznych wyrazów emocji, ale odbie­rają emocjonalny nastrój.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *