KIERUNEK MYŚLENIA

By | Grudzień 12, 2014

Nie będę ich omawiała, ale może warto wiedzieć, w jakim kierunku podążały myśli uczonych przy ustala­niu, czym jest autonomia. Nie może przy tym dziwić, że intereso­wała ich przede wszystkim autonomia młodzieży, w okresie młodo­ści wyraża się ona bowiem ze szczególną siłą. Najpierw Anna Freud określiła autonomię jako wyzwalanie się z rodzicielskich więzi i sprawowanej przez rodziców kontroli. Ten kierunek myślenia przewija się przez wiele definicji, z tym że w ko­lejnych latach uczeni coraz częściej odwoływali się do wnętrza psy­chiki, ujmując autonomię jako cechę osobowości. Tak więc uznawa­li autonomię jako wolność w wyrażaniu siebie, jako niezależność od innych, także jako źródło samoakceptacji i ekspansji życiowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *