//////

CZY WARTO MIEĆ NIAŃKĘ?

Author: admin  //  Category: Nasze dzieci

Co miesiąc chodzi do spowiedzi i wówczas ksiądz każe jej zwrócić to, co zabra­ła. Jeszcze długo po odejściu tej pełnej radości niani znajdywałam upchnięte w piwnicy zabrane kiedyś drobiazgi. Czy więc warto mieć nianię? Oczywiście, żadna (a raczej niemal żadna) niania nie zastąpi opieki matczynej w początkowym okre­sie życia dziecka. Jednak nie tylko zawodowe ambicje, ale także ży­ciowa sytuacja powoduje, że matki podejmują pracę poza domem. I wtedy dobra niania może być skarbem rodziny. Jednak tylko gdy jest opiekuńcza, ale nie rywalizuje z matką o uczucia dziecka. Mą­drość niani polega między innymi na tym, że „zna swoje miejsce w szeregu”.

TRUDNOŚĆ W DOBORZE OPIEKUNKI DLA NIEPEŁNOPRAWNEGO DZIECKA

Author: admin  //  Category: Nasze dzieci

Niektórzy rodzice nie potrafią przekazać niani swoich oczekiwań dotyczących jej obowiązkow, mówią: „Niech się pani dobrze opie­kuje dzieckiem” i często dodają: „Tak jak własnym”. Jest to błąd, bowiem w każdej relacji zawodowej (a bycie nianią można trakto­wać jako zawód opiekuńczy) obustronne powinności należy wyraź­nie ustalić i omówić. Szczególne trudności w doborze niani mają rodzice dzieci niepeł­nosprawnych. Taka niania powinna być odpowiednio przygotowana do pracy z konkretnym dzieckiem, bo zupełnie innej opieki wymaga na przykład dziecko z uszkodzonym narządem ruchu, innej dziec­ko niewidome czy mające wadę słuchu. A w każdej z kategorii nie­pełnosprawności należy uwzględnić indywidualny obraz ograniczeń rozwojowych dziecka. Dobrze przygotowana do swej pracy niania może wspaniale uzupełniać czynności terapeuty, ale o takie nianie trudno.

MAŁO STABILNA INSTYTUCJA

Author: admin  //  Category: Nasze dzieci

Z kolei Julka i Kubuś mieli nianię zamkniętą w sobie, wprawdzie odpowiadającą na pytania rodziców, ale nie rozmawiającą z dzieć­mi. Natomiast Michałek miał pięć nianiek, przy czym jedna z nich była zanadto zabawowa, ubierała się dyskotekowo, czarowała pana domu. Obecna niania pełni funkcję troskliwej babci. A w ogóle to instytucja nianiek jest mało stabilna. Niekiedy mło­da niania nagle porzuca pracę, bo się zakochała albo wyjeżdża za granicę do lepiej płatnej pracy, lub też dochodzi do wniosku, że opie­kowanie się maluchem to nazbyt ciężka praca. Także rodzice mie­wają powody do wymiany niani, gdy na przykład zamiast zajmo­wać się dzieckiem siedzi z nim przed telewizorem albo sama zjada przeznaczone dla dziecka owoce. Zdarzyło się też, że rodzice znalezli nianię i dziecko w kawiarni pełnej dymu z papierosów.

JAKIE SĄ OBECNE NIANIE ?

Author: admin  //  Category: Nasze dzieci

Jakie są obecne nianie? Pytałam o to znane mi matki, które ko­rzystają z ich pomocy. Mogę więc stwierdzić, że przy poszukiwaniu niani rodzice częściej korzystają z informacji od znajomych i z ogło­szeń prasowych niż z fachowego pośrednictwa specjalizujących się w tym firm. Chętnie przyjmują nianie doświadczone, mające dobre referencje. Młodzi rodzice szczególnie cenią osoby mające lub zdo­bywające wykształcenie w zakresie rozwoju i wychowania dziecka, na przykład studentki zaocznych studiów pedagogiki opiekuńczej albo wychowania przedszkolnego, także bezrobotne lub emerytowa­ne nauczycielki.  Mama Wojtusia powiedziała, że gdy synek „tysiąc razy wyrzuca zabawkę, jego niania cierpliwie ją podnosi, ponieważ wie, że w ten sposób ćwiczy on rozumienie stałości przedmiotów”. 

WIĘKSZOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH BABĆ

Author: admin  //  Category: Nasze dzieci

Zdarza się to szczegól­nie często, gdy rodzice są rozwiedzeni i babcia chce wnukom wy­nagrodzić skutki rozbicia rodziny. Nie jest to mądre postępowanie ze strony babci, a już zupełnie nieodpowiedzialne jest krytykowa­nie i obrzucanie winą rodzica, który odszedł. Wtrącanie się w ży­cie osobiste dorosłych dzieci naprawdę nie należy do zadań babci. A o miejsce w sercu wnuków nie powinna walczyć z żadnym z ro­dziców, bowiem i tak miejsce babci jest szczególnego rodzaju i nie do zastąpienia. Jednak większość współczesnych babć to kobiety mądre, które i zadbają o wnuki, i o siebie. 

BABCIA TRADYCYJNA

Author: admin  //  Category: Nasze dzieci

Do innej kategorii należy „babcia tradycyjna”, czyli całkowicie oddana nie tylko wnukom, ale także swoim dorosłym już dzieciom. Mieszka razem albo do nich dochodzi, odprowadza i przyprowadza wnuki z przedszkola, starsze pilnuje przy odrabianiu lekcji, gotuje i piecze, często także sprząta, chodzi po sprawunki, na pocztę, a je­żeli starczy czasu, to i na spacer z wnuczkiem. Istnieje kilka wa­riantów takiej tradycyjnej babci, bowiem różne bywa jej obciążenie. Zdarza się, że taka babcia się zbuntuje i wtedy jakaś dotychczas wykonywana czynność zostaje zredukowana. Znam takie babcie i wykorzystujące je córki. Częściej niż córkom żal jest takiej zapra­cowanej babci zięciowi i zdarza się, że powie: „Niech sobie mama odpocznie”. A jej z kolei żal, że dorosłe dzieci są tak bardzo zapra­cowane i zmęczone.

O BABCIACH

Author: admin  //  Category: Nasze dzieci

Kiedy jedna ze znanych mi babć została prababcią, powie­działa do wnuków: „Zwyczajną babcią to już byłam, teraz jestem zło­tą babcią i mówcie do mnie złotko”. A wnuków „zatkało”. Bo też co teraz te babcie wymyślają! Ubierają się młodzieńczo, farbują wło­sy, chodzą do kosmetyczki, niektóre także na wykłady i na różne ćwiczenia dla ciała i ducha. Pływają, tańczą, medytują. W dodatku chętnie podróżują, uzasadniając to tym, że „chcę jeszcze zdążyć zo­baczyć” — na przykład Paryż albo piramidy w Egipcie. Taką fizycznie i kulturowo aktywną babcię pewien wnuk okre­ślił jako „babcię typu F-16”, uzasadniając to następująco: „Jest no­woczesna, szybka, trudno się nią kieruje, dużo na siebie wydaje, a nieraz się spóźnia”. Babcia słysząc taką opinię o sobie, aż popła­kała się ze śmiechu.